Thủ tục giải quyết sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

Tên thủ tục
Thủ tục giải quyết sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công
Cơ quan thực hiện
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực
Lĩnh vực người có công
Trình tự thực hiện

Đối với các trường hợp hồ sơ do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đang quản lý thì thủ tục giải quyết như sau:

Bước 1. Người có công, thân nhân liệt sĩ hoặc thân nhân của người có công đã từ trần làm đơn đề nghị đính chính thông tin trong hồ sơ người có công (Mẫu HS5) kèm các giấy tờ làm căn cứ để đính chính thông tin gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của người có công.

Bước 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 20 ngày từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin và có văn bản kèm giấy tờ làm căn cứ để đính chính thông tin gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp cơ quan cấp giấy tờ đã giải thể thì gửi cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan đó để xem xét giải quyết.

Bước 3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ văn bản đính chính của cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh lại thông tin trong hồ sơ người có công và gửi thông báo điều chỉnh thông tin đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Người có công).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

 

Thành phần hồ sơ

Bản khai theo mẫu HS5 kèm các giấy tờ làm căn cứ để đính chính thông tin .

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 20 ngày từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin và có văn bản kèm giấy tờ làm căn cứ để đính chính thông tin gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp cơ quan cấp giấy tờ đã giải thể thì gửi cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan đó để xem xét giải quyết.

 

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

Lệ phí

Không

 

Điều kiện thực hiện

Không​

Kết quả thực hiện

Điều chỉnh lại thông tin trong hồ sơ người có công

 

Hình thức nhận hồ sơ, trả kết quả
Mẫu đơn, tờ khai

Mẫu HS5 (Thông tư số: 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - TB và XH).

Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh số: 04/2012/PL-UBTVQH ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Nghị định số: 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số: 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - TB và XH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm