Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

Tên thủ tục
Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
Cơ quan thực hiện
Sở Tài Nguyên - Môi Trường
Lĩnh vực
Lĩnh vực khoáng sản, địa chất
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

*Đối với khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản:

1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp hồ sơ đề nghị thăm dò chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò khoáng sản bổ sung, ho