Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Cơ quan thực hiện Huyện Krông Pa
Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
Trình tự thực hiện -Bước 1: Cá nhân, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ qua mang.
- Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ qua hệ thống mạng. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn công dân bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
- Bước 3: Cá nhân, hộ gia đình xuất trình mã số đã đăng ký trên hệ thống, nộp lệ phí theo quy định và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
Cách thức thực hiện Qua mạng
Thành phần hồ sơ

1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (theo mẫu).

2. Bản sao Thẻ căn cước hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực .

3. Danh sách các cá nhân góp vốn và Biên bản họp nhóm cá nhận về việc thành lập hộ kinh doanh (nếu hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập).

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí 100.000đ/lần
Điều kiện thực hiện 1) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh.
(2) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại điều 73, Nghị định 78/2015/NĐ-CP.
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Hình thức nhận hồ sơ, trả kết quả
Mẫu đơn, tờ khai

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.

Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh.

Căn cứ pháp lý - Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Đầu tư của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;
- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
- Thông tư 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, lệ phí đăng ký kinh doanh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Tập tin đính kèm