Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Cơ quan thực hiện Huyện Krông Pa
Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
Trình tự thực hiện -Bước 1: Cá nhân, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ qua mang.
- Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ qua hệ thống mạng. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn công dân bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
- Bước 3: Cá nhân, hộ gia đình xuất trình mã số đã đăng ký trên hệ thống, nộp lệ phí theo quy định và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
Cách thức thực hiện Qua mạng
Thành phần hồ sơ + Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí 100.000 đồng/lần
Điều kiện thực hiện Không
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp lại cho hộ kinh doanh
Hình thức nhận hồ sơ, trả kết quả
Mẫu đơn, tờ khai Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số 78/2015/NĐ-CP);
- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
Tập tin đính kèm