Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

Tên thủ tục
Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh
Cơ quan thực hiện
Sở Tài chính
Lĩnh vực
Lĩnh vực Quản lý giá
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký giá theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký giá tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai.
Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đủ và hợp lệ thì đóng dấu công văn đến ghi rõ ngày, tháng, năm vào hồ sơ và trả ngay 01 bộ hồ sơ cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung.
Bước 4: Sau khi tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân, Sở Tài chính tiến hành rà soát Biểu mẫu đăng ký giá theo quy định.
Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Gia Lai.
Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Sáng từ 07h00 đến 11h00; Chiều từ 13h00 đến 17h00) trừ các ngày lễ, tết theo quy định.
Hết thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên dấu công văn đến của cơ quan. Nếu không có văn bản yêu cầu giải trình việc đăng ký giá theo quy định từ phía cơ quan tiếp nhận. Tổ chức, cá nhân được mua, bán theo mức giá đăng ký.
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ theo một trong các hình thức sau:
+ Nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký giá tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. (kèm 01 phong bì có dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của đơn vị)
+ Nộp qua đường công văn (kèm 01 phong bì có dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của đơn vị).
Thành phần hồ sơ
+ Thành phần hồ sơ gồm bản chính các giấy tờ sau:
1. Công văn của tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký giá gửi cơ quan tiếp nhận đăng ký giá.
2. Bảng đăng ký giá bán cụ thể.
3. Thuyết minh cơ cấu tính giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá.
+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 
Thời hạn giải quyết
5 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên dấu công văn đến của cơ quan. 
Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân.
Lệ phí
Không
Điều kiện thực hiện
Không
Kết quả thực hiện
Thực hiện đóng dấu công văn đến vào hồ sơ đăng ký giá và ghi rõ ngày, tháng, năm nhận văn bản.
Hình thức nhận hồ sơ, trả kết quả
Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý
+ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012.
+ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.
+ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.
Tập tin đính kèm