Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Tên thủ tục
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Cơ quan thực hiện
UBND Thành phố Pleiku
Lĩnh vực
Giáo dục và Đào tạo
Trình tự thực hiện
- Bước 1: Gia đình học sinh lập đơn. Nhà trường nơi chuyển đi làm giấy giới thiệu cho gia đình có con chuyển đi, đồng thời cho gia đình rút học bạ của học sinh.
- Bước 2: Gia đình nộp hồ sơ, giấy giới thiệu tại Phòng Giáo dục – Đào tạo nơi chuyển đi. Phòng GD-ĐT làm giấy giới thiệu cho gia đình học sinh chuyển tiếp đơn vị tiếp nhận.
- Bước 3: Gia đình học sinh nộp hồ sơ, giấy giới thiệu của Phòng GD-ĐT nơi chuyển đi tại Phòng GD-ĐT nơi chuyển đến. Phòng GD-ĐT sẽ cấp giấy giới thiệu đến trường mới và nhận lớp.
Cách thức thực hiện
Qua mạng
Thành phần hồ sơ
Học sinh phải có đầy đủ hồ sơ bằng, gồm:
1. Đơn xin chuyển trường do cha (mẹ) hoặc người giám hộ ký;
2. Học bạ (Bản chính) THCS hoặc học bạ tiểu học (hết lớp 5);
3. Bản sao giấy khai sinh;
4. Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình của cấp học dưới;
5. Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THCS;
6. Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi;
7. Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ;
8. Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình;
9. Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi (xét) tuyển sinh, thi (xét) tốt nghiệp (nếu có).
Thời hạn giải quyết
Nhận và cấp giấy giới thiệu trong thời gian 01 ngày.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân
Lệ phí
Không
Điều kiện thực hiện
1. Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.
2. Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng phải chuyển trường.
Kết quả thực hiện
Giấy giới thiệu, văn bản chấp thuận chuyển trường.
Hình thức nhận hồ sơ, trả kết quả
Mẫu đơn, tờ khai
Không
Căn cứ pháp lý
- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường THCS và THPT;
- Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.
Tập tin đính kèm