Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Tên thủ tục
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Cơ quan thực hiện
Huyện Chư Păh
Lĩnh vực
Công thương
Trình tự thực hiện
-Bước 1: Các tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ qua mạng;
-Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết Giấy biên nhận trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn chỉnh;
-Bước 3: Người nộp hồ sơ xuất trình giấy biên nhận và nhận Giấy phép tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
Cách thức thực hiện
Qua mạng
Thành phần hồ sơ
- Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện
- Cá nhân.
- Tổ chức.
Lệ phí
Không
Điều kiện thực hiện
1. Tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh sản xuất rượu thủ công;
2. Cơ sở sản xuất đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, nhãn hàng hoá sản phẩm rượu.
Kết quả thực hiện
Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Hình thức nhận hồ sơ, trả kết quả
Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về việc sản xuất, kinh doanh Rượu.
- Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 về việc sản xuất, kinh doanh Rượu.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/05/2012 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí phẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.
Tập tin đính kèm