Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Tên thủ tục
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Cơ quan thực hiện
Huyện Chư Păh
Lĩnh vực
Giáo dục và Đào tạo
Trình tự thực hiện
- Bước 1: Gia đình học sinh lập đơn. Nhà trường nơi chuyển đi làm giấy giới thiệu cho gia đình có con chuyển đi, đồng thời cho gia đình rút học bạ của học sinh.
- Bước 2: Gia đình nộp hồ sơ, giấy giới thiệu tại Phòng Giáo dục – Đào tạo nơi chuyển đi. Phòng GD-ĐT làm giấy giới thiệu cho gia đình học sinh chuyển tiếp đơn vị tiếp nhận.
- Bước 3: Gia đình học sinh nộp hồ sơ, giấy giới thiệu của Phòng GD-ĐT nơi chuyển đi tại Phòng GD-ĐT nơi chuyển đến. Phòng GD-ĐT sẽ cấp giấy giới thiệu đến trường mới và nhận lớp.
Cách thức thực hiện
Qua mạng
Thành phần hồ sơ
- Giấy giới thiệu.
- Đơn xin chuyển trường.
- Giấy tiếp nhận của trường chuyển đến.
Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện
- Cá nhân.
Lệ phí
Không
Điều kiện thực hiện
1. Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.
2. Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thật sự chính đáng để phải chuyển trường .
Kết quả thực hiện
Giấy giới thiệu, văn bản chấp thuận chuyển trường.
Hình thức nhận hồ sơ, trả kết quả
Mẫu đơn, tờ khai
Không
Căn cứ pháp lý
- Quyết định số 51/2002 /QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/ 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thông tư số 12/2011/TT-BGD-ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục-Đào tạo về việc ban hành điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Tập tin đính kèm