Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện)

Tên thủ tục
Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện)
Cơ quan thực hiện
Huyện Chư Păh
Lĩnh vực
Kế hoạch và Đầu tư
Trình tự thực hiện
- Bước 1: Cá nhân, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ qua mạng.
- Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.
Cách thức thực hiện
Qua mạng
Thành phần hồ sơ
- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân
Lệ phí
Không
Điều kiện thực hiện
Ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.
Kết quả thực hiện
 Tiếp nhận thông báo
Hình thức nhận hồ sơ, trả kết quả
Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý
- Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.
Tập tin đính kèm