Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Tên thủ tục
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Cơ quan thực hiện
Thị xã An Khê
Lĩnh vực
Công thương
Trình tự thực hiện
- Bước 1: Các tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ qua mạng;
- Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết Giấy biên nhận trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn chỉnh;
- Bước 3: Người nộp hồ sơ xuất trình giấy biên nhận và nhận Giấy phép tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
Cách thức thực hiện
Qua mạng
Thành phần hồ sơ
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (theo mẫu 01  ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP).
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhậ