Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Tên thủ tục
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Cơ quan thực hiện
UBND Huyện Đak Đoa
Lĩnh vực
Kế hoạch và Đầu tư
Trình tự thực hiện
- Bước 1: Cá nhân, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ qua mạng.
- Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ qua hệ thống mạng. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn công dân bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
- Bước 3: Cá nhân, hộ gia đình xuất trình mã số đã đăng ký trên hệ thống, nộp lệ phí theo quy định và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
Cách thức thực hiện
Qua mạng
Thành phần hồ sơ
1. Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
2. Bản sao giấy chứng minh nhân dân.
Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 03 (ba)