Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện)

Tên thủ tục
Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện)
Cơ quan thực hiện
UBND Huyện Đức Cơ
Lĩnh vực
Kế hoạch và Đầu tư
Trình tự thực hiện
- Bước 1: Cá nhân, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ qua mạng.
- Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.
Cách thức thực hiện
Qua mạng
Thành phần hồ sơ
- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối