Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Tên thủ tục
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Cơ quan thực hiện
UBND Huyện Đức Cơ
Lĩnh vực
Kế hoạch và Đầu tư
Trình tự thực hiện
- Bước 1: Cá nhân, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ qua mạng.
- Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ qua hệ thống mạng. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn công dân bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
- Bước 3: Cá nhân, hộ gia đình xuất trình mã số đã đăng ký trên hệ thống, nộp lệ phí theo quy định và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
Cách thức thực hiện
Qua mạng
Thành phần hồ sơ
1. Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
2. Bản sao giấy chứng minh nhân dân.
Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện
Cá nhân
Lệ phí
Mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh: 100.000 đồng/lần.
Điều kiện thực hiện
- Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.
- Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoăc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
-Hộ gia đình sản xuất nông ,lâm,ngư nghiệp, làm muối những người bán hàng rong,quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động,làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành,nghề có điều kiện.Uỷ ban nhân dân Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.
- Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp.
Kết quả thực hiện
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp lại cho hộ kinh doanh
Hình thức nhận hồ sơ, trả kết quả
Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý
- Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp.
- Thông tư số 20/2015/TT-BKH ngày 01/12/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp .
- Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Tập tin đính kèm