Thủ tục công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu

Tên thủ tục
Thủ tục công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu
Cơ quan thực hiện
Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực
Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần hồ sơ
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Lệ phí
Điều kiện thực hiện
Kết quả thực hiện
Hình thức nhận hồ sơ, trả kết quả
Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý
Tập tin đính kèm