Công bố cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

Tên thủ tục
Công bố cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược
Cơ quan thực hiện
Sở Y tế
Lĩnh vực
Hành nghề dược
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần hồ sơ
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Lệ phí
Điều kiện thực hiện
Kết quả thực hiện
Hình thức nhận hồ sơ, trả kết quả
Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý
Tập tin đính kèm