Bước 1. Trên vùng đầu trang nhấn vào "Đăng ký"

Bước 2. Nhập thông tin đăng ký

Bước 3. Vào Email của bạn, mở email kích hoạt được gửi từ cổng DVC để kích hoạt tài khoản bạn đã đăng ký. Trong trường hợp không tìm thấy email trong hộp thư đến, vui lòng kiểm tra lại trong hộp thư rác

Bước 1. Trên menu của trang chủ nhấn "DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN"

Bước 2. Tìm kiếm thủ tục

Bước 3. Vào tạo hồ sơ

Bước 4. Nếu bạn chưa đăng nhập thì hệ thống sẽ tự động chuyển sang trang đăng nhập, bạn nhập thông tin email và mật khẩu rồi nhấn "Đăng nhập"

Bước 1. Nhập thông tin cho hồ sơ

Bước 2. Đính kèm file thành phần hồ sơ và nhấn nộp hồ sơ

Bước 1. Khi có thông báo liên quan đến hồ sơ bạn sẽ nhận được thông báo trực tiếp tại Nút thông báo

Bước 2. Hoặc bạn có thể tự kiểm tra tình trạng hồ sơ thông qua các bước sau:

Trên trang chủ tại vùng "TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ NỘP" bạn nhập thông tin cần tra cứu, rồi nhấn nút "Tìm kiếm"

Bước 3. Xem kết quả tìm kiếm ở bên dưới và nhấn vào tên đơn vị để xem chi tiết hồ sơ

Bước 4. Thông tin chi tiết hồ sơ như sau

Bước 1. Khi có thông báo về tình trạng hồ sơ:

- Nếu thông báo "Nhận kết quả" thì bạn đến nơi tiếp nhận để nhận hồ sơ

- Nếu thông báo "Thanh toán,..." thì bạn tiến hành hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn