Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND TP PLEIKU
Tên thủ tục 592_20 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
Trích yếu 592_20 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp - PHAN MINH THÔNG
Tên tổ chức, cá nhân PHAN MINH THÔNG
Ngày nhận 07/08/2019
Ngày trả dự kiến 22/08/2019
Trạng thái Đang xử lý