Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND TP PLEIKU
Tên thủ tục 592_8 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận
Trích yếu 592_8 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận - NGUYỄN HỒNG HƯNG
Tên tổ chức, cá nhân NGUYỄN HỒNG HƯNG
Ngày nhận 08/08/2019
Ngày trả dự kiến 22/08/2019
Trạng thái Đang xử lý