Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND THỊ XÃ AN KHÊ
Tên thủ tục 592_19. Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
Trích yếu 592_19. Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp - Trần Văn Láng
Tên tổ chức, cá nhân Trần Văn Láng
Ngày nhận 02/11/2018
Ngày trả dự kiến 16/11/2018
Trạng thái Đang xử lý