Nhập Mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý
Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND TP PLEIKU
Tên thủ tục 592_20 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
Trích yếu 592_20 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp - VÕ VĂN PHƯƠNG
Tên tổ chức, cá nhân VÕ VĂN PHƯƠNG
Ngày nhận 12/08/2019
Ngày trả dự kiến 27/08/2019
Trạng thái Đang xử lý