Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND TP PLEIKU
Tên thủ tục 592_20 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
Trích yếu 592_20 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp - VÕ VĂN PHƯƠNG
Tên tổ chức, cá nhân VÕ VĂN PHƯƠNG
Ngày nhận 12/08/2019
Ngày trả dự kiến 27/08/2019
Trạng thái Đang xử lý