Nhập Mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý
Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Tên thủ tục Cấp mới và cấp lại Giấy phép xe tập lái
Trích yếu Cấp mới và cấp lại Giấy phép xe tập lái - TT Đào tạo & SH Lái xe - 81C-01190
Tên tổ chức, cá nhân TT Đào tạo & SH Lái xe - 81C-01190
Ngày nhận 19/08/2019
Ngày trả dự kiến 22/08/2019
Trạng thái Đang xử lý