Nhập Mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý
Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
Trích yếu Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe - Công ty TNHH MTV Khánh Bảo - Rah Lan Tuen
Tên tổ chức, cá nhân Công ty TNHH MTV Khánh Bảo - Rah Lan Tuen
Ngày nhận 20/08/2019
Ngày trả dự kiến 23/08/2019
Trạng thái Đang xử lý