Nhập Mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý
Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
Trích yếu Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe - Trường Cao Đẳng nghề số 21 - Hoàng Văn Chuyên
Tên tổ chức, cá nhân Trường Cao Đẳng nghề số 21 - Hoàng Văn Chuyên
Ngày nhận 23/08/2019
Ngày trả dự kiến 23/08/2019
Trạng thái Đang xử lý