Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Tên thủ tục Đăng ký khai thác tuyến
Trích yếu Đăng ký khai thác tuyến - HTX VT DV Phương Nam (Gia Lai - Bình Định)
Tên tổ chức, cá nhân HTX VT DV Phương Nam (Gia Lai - Bình Định)
Ngày nhận 14/08/2019
Ngày trả dự kiến 23/08/2019
Trạng thái Đang xử lý