Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN IA GRAI
Tên thủ tục 592_12Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất
Trích yếu 592_12Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất - Phạm Văn Đồng(CN Ia Grai)
Tên tổ chức, cá nhân Phạm Văn Đồng(CN Ia Grai)
Ngày nhận 13/09/2018
Ngày trả dự kiến 04/10/2018
Trạng thái Đang xử lý