Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN IA GRAI
Tên thủ tục 797_19.Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất
Trích yếu 797_19.Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất cho Hoàng Văn Đạt( CN Ia Grai)
Tên tổ chức, cá nhân Hoàng Văn Đạt( CN Ia Grai)
Ngày nhận 23/02/2018
Ngày trả dự kiến 11/03/2018
Trạng thái Đang xử lý