Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN IA GRAI
Tên thủ tục 797_19.Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất
Trích yếu 797_19.Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất cho Nguyễn Đức Tặng, Nguyễn Công Trang(CN Ia Grai)
Tên tổ chức, cá nhân Nguyễn Đức Tặng, Nguyễn Công Trang(CN Ia Grai)
Ngày nhận 28/03/2018
Ngày trả dự kiến 18/04/2018
Trạng thái Đang xử lý