Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN IAPA
Tên thủ tục 592_15Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Trích yếu 592_15Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp - Hoàng Văn Cường
Tên tổ chức, cá nhân Hoàng Văn Cường
Ngày nhận 01/11/2018
Ngày trả dự kiến 15/11/2018
Trạng thái Đang xử lý