Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND Huyện Ia Pa
Tên thủ tục 592_22Thủ tục ĐKBĐ QSDĐ, quyền sở hữu TSGLVĐ trong trường hợp chuyển nhượng, CT, CTL, TK, TC, góp vốn bằng QSDĐ, quyền sở hữu TSGLVĐ; chuyển quyền SDĐ, QSHTSGLVĐ
Trích yếu 592_22Thủ tục ĐKBĐ QSDĐ, quyền sở hữu TSGLVĐ trong trường hợp chuyển nhượng, CT, CTL, TK, TC, góp vốn bằng QSDĐ, quyền sở hữu TSGLVĐ; chuyển quyền SDĐ, QSHTSGLVĐ - Đinh Hoàng Long
Tên tổ chức, cá nhân Đinh Hoàng Long
Ngày nhận 04/03/2019
Ngày trả dự kiến 30/04/2019
Trạng thái Yêu cầu bổ sung