Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN CHƯ PĂH
Tên thủ tục 592_22(Cấp đổi)Thủ tục ĐKBĐ QSDĐ, quyền sở hữu TSGLVĐ trong trường hợp chuyển nhượng, CT, CTL, TK, TC, góp vốn bằng QSDĐ, quyền sở hữu TSGLVĐ; chuyển quyền SDĐ, QSHTSGLVĐ
Trích yếu 592_22(Cấp đổi)Thủ tục ĐKBĐ QSDĐ, quyền sở hữu TSGLVĐ trong trường hợp chuyển nhượng, CT, CTL, TK, TC, góp vốn bằng QSDĐ, quyền sở hữu TSGLVĐ; chuyển quyền SDĐ, QSHTSGLVĐ - Đặng Thị Nương TC Đặng Ngọc Bình
Tên tổ chức, cá nhân Đặng Thị Nương TC Đặng Ngọc Bình
Ngày nhận 23/10/2018
Ngày trả dự kiến 14/11/2018
Trạng thái Đang xử lý