Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN CHƯ PĂH
Tên thủ tục 512_1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Trích yếu 512_1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài - Rơ Châm Phaih (cho con Siu Joellena)
Tên tổ chức, cá nhân Rơ Châm Phaih
Ngày nhận 08/11/2018
Ngày trả dự kiến 09/11/2018
Trạng thái Đang xử lý