Nhập Mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý
Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN CHƯ PĂH
Tên thủ tục 512_1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Trích yếu 512_1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài - Rơ Châm Việt (con Siu YuNi)
Tên tổ chức, cá nhân Rơ Châm Việt
Ngày nhận 08/11/2018
Ngày trả dự kiến 09/11/2018
Trạng thái Đang xử lý