Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND THỊ XÃ AYUN PA
Tên thủ tục 797_23.Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình cá nhân
Trích yếu 797_23.Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình cá nhân - Mai Thị Xinh
Tên tổ chức, cá nhân Mai Thị Xinh
Ngày nhận 15/10/2018
Ngày trả dự kiến 05/11/2018
Trạng thái Đang xử lý