Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND THỊ XÃ AN KHÊ
Tên thủ tục 470_11 Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho
Trích yếu 470_11 Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho cho Nguyễn Sỹ Luân ( AN Phước - AN Khê)
Tên tổ chức, cá nhân Nguyễn Sỹ Luân ( AN Phước - AN Khê)
Ngày nhận 23/01/2018
Ngày trả dự kiến 01/03/2018
Trạng thái Đang xử lý