Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND THỊ XÃ AN KHÊ
Tên thủ tục 470_22 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Trích yếu 470_22 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp cho Mai Thanh Hoàng
Tên tổ chức, cá nhân Mai Thanh Hoàng
Ngày nhận 06/03/2018
Ngày trả dự kiến 06/03/2018
Trạng thái Đang xử lý