Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND THỊ XÃ AN KHÊ
Tên thủ tục 592_12. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất [Cấp Trích lục]
Trích yếu 592_12. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất [Cấp Trích lục] - Lê Thị Sáu
Tên tổ chức, cá nhân Lê Thị Sáu
Ngày nhận 30/07/2018
Ngày trả dự kiến 06/08/2018
Trạng thái Đang xử lý