Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND THỊ XÃ AN KHÊ
Tên thủ tục 592_12. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất [Cấp Trích lục]
Trích yếu 592_12. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất [Cấp Trích lục] - Trần Ngọc Dũng
Tên tổ chức, cá nhân Trần Ngọc Dũng
Ngày nhận 22/10/2018
Ngày trả dự kiến 29/10/2018
Trạng thái Đang xử lý