Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND THỊ XÃ AN KHÊ
Tên thủ tục 592_12. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất [Cấp Trích lục]
Trích yếu 592_12. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất [Cấp Trích lục] - Nguyễn Bá Cang
Tên tổ chức, cá nhân Nguyễn Bá Cang
Ngày nhận 28/11/2018
Ngày trả dự kiến 05/12/2018
Trạng thái Đang xử lý