Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND THỊ XÃ AN KHÊ
Tên thủ tục 592_12. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất [Cấp đổi]
Trích yếu 592_12. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất [Cấp đổi] - Võ Đình Vũ
Tên tổ chức, cá nhân Võ Đình Vũ
Ngày nhận 06/08/2018
Ngày trả dự kiến 27/08/2018
Trạng thái Đang xử lý