Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND THỊ XÃ AN KHÊ
Tên thủ tục 797_24.Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất
Trích yếu 797_24.Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất cho Ngô Hồng Minh
Tên tổ chức, cá nhân Ngô Hồng Minh
Ngày nhận 04/05/2018
Ngày trả dự kiến 18/05/2018
Trạng thái Đang xử lý