Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND THỊ XÃ AN KHÊ
Tên thủ tục 797_20.Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Trích yếu 797_20.Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Phan Công Nhàn ( Thành An - AN Khê)
Tên tổ chức, cá nhân Phan Công Nhàn ( Thành An - AN Khê)
Ngày nhận 13/06/2018
Ngày trả dự kiến 22/06/2018
Trạng thái Đang xử lý