Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN MANG YANG
Tên thủ tục 592_13.Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Trích yếu 592_13.Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Chơnh
Tên tổ chức, cá nhân Chơnh
Ngày nhận 09/04/2019
Ngày trả dự kiến 09/05/2019
Trạng thái Đang xử lý