Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN MANG YANG
Tên thủ tục 592_22Thủ tục ĐKBĐ QSDĐ, quyền sở hữu TSGLVĐ trong trường hợp chuyển nhượng, CT, CTL, TK, TC, góp vốn bằng QSDĐ, quyền sở hữu TSGLVĐ; chuyển quyền SDĐ, QSHTSGLVĐ
Trích yếu 592_22Thủ tục ĐKBĐ QSDĐ, quyền sở hữu TSGLVĐ trong trường hợp chuyển nhượng, CT, CTL, TK, TC, góp vốn bằng QSDĐ, quyền sở hữu TSGLVĐ; chuyển quyền SDĐ, QSHTSGLVĐ - Nguyễn Thành Quang
Tên tổ chức, cá nhân Nguyễn Thành Quang
Ngày nhận 17/01/2019
Ngày trả dự kiến 22/02/2019
Trạng thái Đang xử lý