Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN CHƯPRÔNG
Tên thủ tục N797_20_Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Trích yếu N797_20_Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Phạm Văn Dũng
Tên tổ chức, cá nhân Phạm Văn Dũng
Ngày nhận 14/03/2018
Ngày trả dự kiến 23/03/2018
Trạng thái Đang xử lý