Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN CHƯPRÔNG
Tên thủ tục L592_20_Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Trích yếu L592_20_Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Ngô Văn Hậu
Tên tổ chức, cá nhân Ngô Văn Hậu
Ngày nhận 17/01/2019
Ngày trả dự kiến 28/01/2019
Trạng thái Đang xử lý