Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND TP PLEIKU
Tên thủ tục Điều 19. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất
Trích yếu Điều 19. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất cho TRƯƠNG VĂN CẦM
Tên tổ chức, cá nhân TRƯƠNG VĂN CẦM
Ngày nhận 12/01/2018
Ngày trả dự kiến 12/01/2018
Trạng thái Đang xử lý