Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND TP PLEIKU
Tên thủ tục 797_01 Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
Trích yếu 797_01 Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp cho PHẠM THẾ THANH
Tên tổ chức, cá nhân PHẠM THẾ THANH
Ngày nhận 24/03/2018
Ngày trả dự kiến 11/04/2018
Trạng thái Đang xử lý