Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND TP PLEIKU
Tên thủ tục 797_14 Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận
Trích yếu 797_14 Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận cho TRỊNH QUANG HẢI
Tên tổ chức, cá nhân TRỊNH QUANG HẢI
Ngày nhận 24/01/2018
Ngày trả dự kiến 08/02/2018
Trạng thái Đang xử lý