Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND TP PLEIKU
Tên thủ tục 797_19 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất
Trích yếu 797_19 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất cho PHAN THÁI QUÝ
Tên tổ chức, cá nhân PHAN THÁI QUÝ
Ngày nhận 27/03/2018
Ngày trả dự kiến 18/04/2018
Trạng thái Đang xử lý