Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND TP PLEIKU
Tên thủ tục 797_23 Thủ tục chuyến mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
Trích yếu 797_23 Thủ tục chuyến mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân cho NGUYỄN THỊ LAN
Tên tổ chức, cá nhân NGUYỄN THỊ LAN
Ngày nhận 04/05/2018
Ngày trả dự kiến 18/08/2018
Trạng thái Đang xử lý